POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

ADMINISTRATOR STRONY

Administratorem strony jest Małgorzata Prasołek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solove Studio Projektowanie Graficzne ul. Olimpijska 1/44, 05-600 Grójec, NIP 466-032-63-36.

Administrator zarządza na ten moment następującymi stronami:
– malgorzataprasolek.pl
– zjezykagrafika.pl
kreatywniewpakiecie.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres kontakt@zjezykagrafika.pl lub kontakt@malgorzataprasolek.pl.

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Prasołek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solove Studio Projektowanie Graficzne ul. Olimpijska 1/44, 05-600 Grójec, NIP 466-032-63-36.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH (RODO)

Przysługuje Ci prawo do:
– wglądu do treści Twoich danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
– odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłam starań by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz,
że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o
ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,
jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że
skontaktujesz się ze mną pod adresem kontakt@zjezykagrafika.pl lub biuro@solopvestudio.pl. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zleceń. W szczególności chodzi o następujące podmioty:

– hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe – Zenbox (zjezykagrafika.pl) oraz OVH (solovestudio.pl),

– dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych – MailerLite,

– dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury – ING księgowość

– biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych – Dariusz Kozłowski Usługi Finansowe,

– dostawca chmury obliczeniowej – w celu przechowywania plików w chmurze, w ramach której mogą być przechowywane również pliki zawierające Twoje dane osobowe – OneDrive,

– pozostali podwykonawcy – współpracuję z różnymi podwykonawcami w ramach realizacji zleceń, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem (np.: kurierzy, poczta, drukarnie)

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Z uwagi na korzystanie z systemu MailerLite oraz chmury obliczeniowej Onedrive, Twoje dane
mogą być przekazywane na Litwę oraz do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich
przechowywaniem na litewskich i amerykańskich serwerach. Nie obawiaj się, wszystkie podmioty, z
których usług korzystam w tym zakresie, przystąpiły do programu Privacy Shield i w ten
sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez
przepisy europejskie.

Onedrive – https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
MailerLite – https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

CELE PRZETWARZANIA

newsletter

– Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, produktów, promocji, ciekawych ofert itp. na podstawie udzielonej przez ciebie zgody oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO), tj. marketingu własnych produktów lub usług oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

– Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody i wypisania się z newslettera lub momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wypisać się możesz w każdej chwili poprzez kliknięcie linku z możliwością wypisu. Po wypisaniu się przez Ciebie z newslettera informacje o Twojej subskrypcji mogą być przechowywane jeszcze przez okres 3 lat w celu konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu wysyłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości wysyłania do Ciebie newslettera.

kontakt

– kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt,

– odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe, w tym także wstępna wycena zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta.

komentarze

– jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz,

– dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) wynikająca z dodania komentarza,

– dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

– system komentarzy obsługiwany jest przez firmę Zenbox.

social media

Obserwując profilowe społecznościowe Administratora, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. sprawiasz, że widzę Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co dostępne jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Nie kopiuję danych z profili społecznościowych do moich baz. Przetwarzam je w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.

CIASTECZKA (COOKIES)

Ciasteczka to niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
Strona wykorzystuje ciasteczka do zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania strony solovestudio.pl. Są to ciasteczka sesyjne, czyli tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia.
Ciasteczka są również wykorzystywane przez narzędzia analityczne Google Analytics, firmy Google LLC. Zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W ramach Google Analytics zbieram dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
Możesz nie zgodzić się na zapisywanie ciasteczek. Zapis ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje jak to zrobić znajdziesz na stronach pomocy swojej przeglądarki. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi ciasteczek może powodować trudności w korzystaniu z wielu stron internetowych, które je stosują.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.